Muzeum – Zamek w Łańcucie
Pomnik historii, Muzeum rejestrowane

Mapa strony

Wilhelm Troszel (Troschel)

Wilhelm Troszel (Troschel), 1823–1887 – śpiewak (bas) i kompozytor polski o niemieckich korzeniach. Urodził się w Warszawie, w rodzinie fabrykanta fortepianów Wilhelma Troschla. Studia muzyczne odbył pod kierunkiem Augusta Freyera i Ryszarda Nocha – artystów pochodzenia niemieckiego osiadłych w Warszawie.

Debiutował w 1843 r. w Teatrze Wielkim partią Rudolfa w operze Jezioro wieszczek (Le lac des fées) Daniela Aubera; z warszawską sceną operową był następnie związany przez 22 lata. Nie ograniczając się do roli śpiewaka operowego, często występował z recitalami. Stosunkowo wcześnie, bo w wieku 43 lat, zakończył karierę wokalną, po czym poświęcił się komponowaniu i pracy pedagogicznej. Zmarł w Warszawie.

Uchodził za mistrzowskiego interpretatora partii basowych w operach włoskich i niemieckich, a na gruncie polskiej twórczości operowej wyróżniał się interpretacjami dzieł Stanisława Moniuszki, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i Adama Minchejmera.

Komponował głównie miniatury fortepianowe oraz pieśni (do wierszy m.in. Teofila Lenartowicza i Józefa Bohdana Zaleskiego oraz do tekstów religijnych). Wiele z jego utworów nawiązuje do polskich tańców narodowych – mazura, kujawiaka czy krakowiaka; wśród innych drobnych form przeważają walce, dumki i romanse. Opublikował dwie prace pedagogiczne: Szkołę do śpiewu na głos sopranowy i mezzosopranowy oraz Ćwiczenia głosowe na kontralt, mezzosopran i sopran (obydwie ukazały się w 1860 r.).

Mirosław Płoski


Utwory:

Copyright © 2010–2019 Stowarzyszenie Artystyczne Horizon / Horizon Art Society
Copyright © 2008-2012 Castle Museum in Łańcut
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie